Stichting Pijn bij Kanker

Stichting Pijn bij Kanker

 

Pijn bij kanker: een toenemend probleem

Veel vormen van kanker zijn steeds beter te behandelen. Daardoor blijven meer patiënten met kanker langer in leven. Dat is uiteraard goed nieuws. Echter, dit betekent ook dat een toenemend aantal patiënten worstelt met pijnklachten. Want hoewel het misschien niet het eerste is waar je aan denkt als het over kanker gaat, ruim de helft van de patiënten met kanker heeft met pijn te maken. Pijn bij kanker is dus een toenemend probleem.

 De initiatiefnemers

Bariton Ernst Daniël Smid is sinds het overlijden van zijn vrouw Roos aan de gevolgen van alvleesklierkanker in september 2012, vastberaden als het gaat om pijn bij kanker: “Haar laatste twee maanden kenmerkten zich door onuitwisbare pijnen waaraan ze te gronde leek te gaan. Dat machteloze gevoel een dierbare te zien lijden. Het is een afschrikwekkend beeld dat velen die kanker krijgen, te wachten lijkt te staan. Onbedoeld blijkt pijn en de bestrijding daarvan een ondergeschoven kindje. En pijn is geen symptoom, pijn is een ziekte op zich!” Daarom heeft Ernst Daniël met een aantal specialisten en betrokkenen het initiatief genomen de Stichting Pijn bij Kanker op te richten. Onder voorzitterschap van prof. dr. Kris Vissers, hoogleraar Pijn en Palliatieve Geneeskunde, wil de Stichting Pijn bij Kanker meer aandacht voor pijn(bestrijding) bij kanker.

Minder pijn bij kanker!

De missie is helder: minder pijn bij kanker! Dáár staat de stichting voor.

Het doel van de stichting is de bestrijding van zowel de fysieke pijn van patiënten met kanker als de emotionele pijnbeleving van patiënt en betrokkenen te helpen verbeteren door:

• de kennis en kunde bij behandelaars te vergroten

• de communicatie tussen behandelaars onderling te verbeteren

• de communicatie tussen patiënt en behandelaar te verbeteren

• voorlichting aan patiënten en hun naasten te geven

Pijn bij kanker: communiceren moet!

“Opvallend dat we in onze zoektocht naar betere behandeling van kanker voorbijgaan aan bestrijding van pijn”

Pijn is het meest gevreesde aspect van kanker. Pijn komt veel voor, ergens in het traject van een kankerpatiënt krijg je er mee te maken. De patiënt wil of durft daar maar moeizaam over te communiceren. Het belangrijkste doel is om patiënten duidelijk te maken dat ze over hun pijn moeten praten en niet verbijten. Het hoofddoel is om te zorgen dat er minder pijn zal zijn in de toekomst. Dat is ambitieus. Daarnaast wil de stichting een luisterend oor zijn voor de omgeving, om te weten wat mensen daar van vinden. Als we dat weten, is het volgende doel vooral om  professionals, maar ook patiënten en hun familieleden te leren om beter met elkaar te communiceren, zodat er makkelijker over pijn gepraat wordt.

Informatie en doneren

Wilt u meer over de stichting weten, ga dan naar www.stichtingpijnbijkanker.nl. U kunt de stichting ook steunen. Dit kan door te doneren op bankrekeningnummer NL47INGB0000654215 t.n.v. Stichting Pijn bij Kanker.

Dankwoord

Wij willen Henriette hartelijk danken dat zij een deel van de opbrengst van haar boek wil doneren aan de Stichting Pijn bij Kanker. En daarnaast de gelegenheid geeft om de naamsbekendheid van de stichting te vergroten.

Henriette bedankt!

Het bestuur van Stichting Pijn bij Kanker

 

 

De moeite waard om dit artikel te delen? Doen!

Share on facebook
Deel op Facebook
Share on twitter
Deel op Twitter
Share on linkedin
Deel op Linkdin
Share on pinterest
Deel op Pinterest
Share on whatsapp
Deel via WhatsApp
Share on email
Email naar een vriend

Recente overige artikelen...

henriette

henriette

Henriëtte aan de Wiel, schrijfster van het boek En hij zei; “dag, meisje”, het waargebeurde verhaal over afscheid nemen van je geliefde die heen ging en hoe zij haar leven weer opgepakt heeft.

Reageer!

Don`t copy text!
Scroll naar top