Veelgestelde vragen

De begrafenis of crematie mag niet eerder dan 36 uur na het overlijden plaatsvinden. Verder mag de begrafenis of crematie niet later plaatsvinden dan uiterlijk op de zesde werkdag na die van het overlijden. De dag van overlijden en weekend/feestdagen tellen niet mee. Wij helpen u graag met het bepalen van de datum. Hierbij zijn we ook afhankelijk van of er tijd en plaats is bij het crematorium of de begraafplaats. Zijn er redenen zijn om van deze regel af te wijken, dan moet er toestemming gevraagd worden aan de officier van justitie. Nabestaanden die in een ver buitenland verblijven kunnen dan in de gelegenheid gesteld worden om bij de uitvaart aanwezig te zijn. Wij kunnen dit uitstel voor u aanvragen.

U bent vrij om te kiezen waar en in welke gemeente u de uitvaart wilt laten plaatsvinden.

Ja dat mag. Er mag ook een ander omhulsel gebruikt worden, bijvoorbeeld een lijkwade, mits deze vervaardigd is van afbreekbaar materiaal. Het is niet toegestaan het lichaam onbedekt te laten.

Ja, dat mag. Er zijn wel bepaalde voorschriften voor wat betreft afmetingen en materialen. Het enige dat de wet over de kist zegt, is dat deze niet vervaardigd mag zijn van kunststoffen of metalen. Begraafplaatsen en crematoria kunnen bepaalde voorschriften hanteren wat betreft de afmetingen van de kist. Informeer eerst bij de locatie voor de voorschriften.

U bent vrij om zelf de laatste verzorging te doen of hierin mee te helpen. Cirkel van Afscheid werkt met ervaren professionals die uw dierbare met alle zorg en waardigheid zullen verzorgen. Het kan voor u heel waardevol zijn om te helpen bij de verzorging.

Bij de meeste locaties is het inmiddels mogelijk – indien vooraf aangegeven – om mee te gaan naar de ovenruimte, met een maximum van tien personen. Zo kunt u uw dierbare tot het laatste moment begeleiden. Dit is uiteraard niet verplicht.

Algemeen graf
In een algemeen graf liggen meerdere (onbekende) personen bij elkaar. Afhankelijk van de begraafplaats kan dit variëren van 2 tot 4 overledenen. Deze personen hoeven geen familie van elkaar te zijn, sterker nog, meestal hebben ze elkaar bij leven niet gekend. Tussen de overledenen zit een laag zand van ongeveer 50 centimeter. Ze worden begraven op volgorde van datum van overlijden. De grafsteen is daardoor ook kleiner dan bij een algemeen graf. Een algemeen graf is voor een bepaalde tijd en deze periode kan niet verlengd worden.

Particulier graf
Met een particulier graf, ook wel koopgraf genoemd kunt u kiezen voor een graf met 1, 2 of 3 personen en bepaalt de rechthebbende wie er in het graf komt te liggen. De periode is afhankelijk van de begraafplaats, meestal 20 of 30 jaar. Deze periode is verlengbaar. Bij een particulier graf kun je een grotere grafsteen neerzetten en zijn er ook vaak kosten voor verplicht algemeen onderhoud. 

Na de crematie moet de as gedurende een wettelijk vastgestelde periode van één maand in het crematorium bewaard worden voordat de as zijn uiteindelijke bestemming kan krijgen. Het kan zijn dat u al snel na de crematie een brief krijgt dat de as klaar staat na deze vier weken. U hoeft de as niet meteen op te halen, u heeft bij de meeste crematoria een half jaar de tijd om te bedenken welke bestemming u de as wilt geven.

Thanatopraxie is een lichte vorm van balseming die ervoor zorgt dat het ontbindingsproces tijdelijk wordt stilgezet. Het lichaam van een overledene kan door thanatopraxie voor een aantal dagen weer een natuurlijke uitstraling krijgen. De cosmetische effecten van thanatopraxie kunnen nabestaanden helpen bij het afscheid nemen. Sinds januari 2010 is thanatopraxie bij wet toegestaan in Nederland.

Bij overlijden in het buitenland is balsemen verplicht om uw dierbare naar Nederland te vervoeren.

Bij thanatopraxie wordt een opening gemaakt in de lies of de hals. Via de slagader wordt een vloeistof met conserverende werking in de intacte bloedbaan gebracht, terwijl het nog aanwezige bloed via een ader wordt afgevoerd. De thanatopracteur masseert tijdens het injecteren de ledematen om een goede verdeling van de vloeistof in het vaatstelsel te bevorderen. Ook worden vocht en bloed afgevoerd uit de holle organen, lichaamsholtes en het spijsverteringskanaal.
De hoeveelheid en de samenstelling van de vloeistof die wordt ingebracht is afhankelijk van het postuur van de overledene en de doodsoorzaak. Gemiddeld wordt er tussen de vijf en tien liter vloeistof gebruikt. Bij de behandeling hoort ook het verzorgen en herstellen van het uiterlijk van de overledene. De totale behandeling draagt bij aan een optimale toonbaarheid van de overledene.

Doordat het bloed uit het lichaam wordt vervangen door een vloeistof met een conserverende werking wordt het normale ontbindingsproces vertraagd met maximaal tien dagen. Het vochtgehalte blijft op peil wat ervoor zorgt dat het gezicht niet smaller wordt en het lichaam een natuurlijke kleur houdt. De overledene blijft hierdoor toonbaar en kan tot het moment van de uitvaart worden opgebaard zonder koeling en bij kamertemperatuur. Thanatopraxie kunt u dus zien als de tijdelijke conservering en het cosmetisch gedeelte.

De voordelen zijn:

 • de overledene hoeft niet gekoeld te worden
 • het lichaam is niet ijskoud
 • het lichaam is hygiënisch, zacht en “aaibaar”
 • de natuurlijke huidskleur keert terug
 • mogelijke lijkvlekken worden teruggedrongen
 • paarse oren en nagels krijgen hun natuurlijke kleur weer terug
 • de overledene hoeft niet persé in bed of in liggende houding te worden opgebaard
 • de behandeling kan onder voorwaarden thuis worden uitgevoerd

Dit is een vraag die alle uitvaartondernemers verplicht moeten stellen aan de nabestaanden.

De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) heeft in augustus 2018 een brief verstuurd aan alle crematoria in Nederland.
Aanleiding voor het signaal van de ANVS waren incidenten waarbij er radioactiviteit vrijkwam bij de crematie van een overleden persoon, die tegen kanker was behandeld met de radioactieve stof jodium-125. De medewerkers van de crematoria kunnen in het ergste geval, zonder beschermende middelen als een mondkapje, overjas en handschoenen, aan een maximale dosis van 0,4 millisievert zijn blootgesteld. Dit staat gelijk aan vier röntgenfoto’s.

Wat te doen bij Jodium 125?

 • Wanneer de overledene is behandeld met Jodium 125 dan geldt dat er niet gecremeerd mag worden indien de behandeling minder dan een jaar geleden heeft plaatsgevonden. Begraven mag wel.
 • Verder is het belangrijk voor u om te weten dat de verzorging van een overledene met Jodium 125 de tijdsduur van de verzorging tot een minimum beperkt dient te blijven en (waar mogelijk) de afstand tot de overledene maximaal gehouden dient te worden. Deze richtlijn geldt ook alleen wanneer de behandeling minder dan een jaar geleden heeft plaatsgevonden

Wat te doen bij Jodium 131?

 • Wanneer de overledene is behandeld met Jodium 131 dan moet u dit doorgeven aan uw uitvaartondernemer. De uitvaartondernemer geeft het dan door aan de desbetreffende medewerkers van de crematoria, zij weten dan welke veiligheidsmaatregelen zij in acht moeten nemen.

Mededelingsplicht

Indien bekend is dat een overledene een medische behandeling met deze radioactieve stoffen heeft ondergaan dan dient de uitvaartondernemer daar expliciet over geïnformeerd te worden. Dit in verband met de veiligheid van de medewerkers en de bezoekers van het crematorium.

Don`t copy text!
Scroll naar boven